vergadering van 3 november 2020 is vervallen

Geachte bewoners,
Het Wijkplatform had oorspronkelijk een openbare vergadering gepland op 3 november, helaas hebben wij besloten om onder deze omstandigheden de vergadering te laten vervallen.
Wanneer het wijkplatform weer gaat vergaderen is nog erg onzeker, maar tegen die tijd dat het weer verantwoordt zal zijn, laten wij dit weer weten.

Met vriendelijke groet;

Joep van Tilburg
voorzitter Wpf-vc